מכללת גמא

מהמכללות היחידות בארץ המתמקדת בלימודים גבוהים בתחום הפיננסי. תוכנית הלימודים הייחודית מועברת על ידי צוות מרצים מקצועיים מהבכירים בשוק הישראלי. אחד הערכים המרכזיים של המכללה הוא היכולת לבנות תוכנית לימודים אישית מודולרית לכל סטודנט, ומתובנה זו ייצרנו את הקונספט המיתוגי והגרפי של המוסד אשר נותן מענה גרפי כולל לכל המוצרים האקדמיים והשיווקיים.

מכללת גמא
זהות גרפית חדשה
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה - עיצוב חומרי שיווק
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה - עיצוב חומרי שיווק
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה - עיצוב חומרי שיווק
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה - עיצוב חומרי שיווק
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה - עיצוב חומרי שיווק
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה - שילוט
מכללת גמא
זהות גרפית חדשה